MEDIATION & BREXIT 

Informatie

Grensoverschrijdende mediation: hetzelfde, maar dan wel anders …

Anders dan u wellicht denkt, behelst een grensoverschrijdende mediation meer dan ‘gewoon mediation, maar dan in het Engels’. Mediation is voor bedrijven die internationaal zakendoen een goede optie om juridische en zakelijke risico’s te beperken en het is belangrijk om daarbij goed beslagen ten ijs te komen.

Uitdagingen in cross-border mediation kunnen zitten in verschillende verwachtingen die partijen hebben over wat een mediation inhoudt, wie daaraan deel moeten nemen, in welk land de mediation gaat plaatsvinden, wat de voertaal is en welk recht van toepassing is op de mediationprocedure.

Als dergelijke punten niet  vooraf worden geïdentificeerd kan de mediationprocedure zelf aanleiding zijn tot het ontstaan van een nieuw geschilpunt met alle gevolgen van dien. In onderstaande bijdrage krijgt u aan de hand van een casus over een internationaal contractenrechtelijk geschil  een overzicht van de mogelijke valkuilen en vooral tips waar u bij een grensoverschrijdende mediation op moet letten… Lees meer

Englisch

Direct hulp nodig bij een Brexit-conflict?

Gedegen advies, oplossingen & professionele begeleiding!

Ontdek wat cross-border mediation voor uw organisatie kan betekenen.

Neem contact op met één van onze cross-border mediators voor meer informatie of een afspraak.

Zij hebben dé ervaring en kennis in huis om de juiste antwoorden te geven op al uw vragen en u professioneel te begeleiden bij Brexit-conflicten voor optimale resultaten en succesvolle overeenkomsten.